بزرگ بیندیش، ما آن را ممکن می‌کنیم

زمینه های تخصصی

شاخصه های موفقیت ما ارتباط مستقیم با موفقیت مشتریان ما دارد

نیل به این هدف با خلق نرم افزارهای متنوع در راستای بهبود فرآیند ها، تجاری سازی ایده ها و سرعت بخشیدن به چرخه های نوآوری در راستای تسلط هرچه بیشتر مشتریان به بازار هدف میسر می باشدسرویس های ارزش افزوده

سرویس های ارزش افزوده

Value Added Service

فناوری های مالی

فناوری های مالی

Fintech

بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال

Digital Marketing

رابط کاربری

رابط کاربری

UI & UX Design

کلان داده

کلان داده

Big Data

نرم افزارهای سفارشی

نرم افزارهای سفارشی

Custom Software

طراحی وب سایت

طراحی وب سایت

Web Design

برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی

Mobile Application

هوش تجاری

هوش تجاری

Business Intelligence

استارت آپ

استارت آپ

Startup

چرا کامرد

100 میلیون

تراکنش روزانه

10 سال

تجربه کاری موفق

+ 50

مشتری خوشحال

+ 20

راهکار نرم افزاری

+ 7

حوزه فعالیت

45 روز

میانگین تحویل پروژه